OSP

Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1977 roku i liczyła 31 druhów. W połowie lat 80-tych liczba ta wzrosła do 40 mężczyzn. Wówczas istniały także drużyny młodzieżowe: 10-cio osobowa żeńska i licząca 16 osób – męska. W latach 90-tych liczba druhów opłacających składki członkowskie wahała się od 25-ciu do 17-tu osób. Prezesami OSP w Buchcicach byli: Mieczysław Furman, Józef Noga /+ 1992 r./, Wojciech Nowak, Władysław Harańczyk , Tadeusz Sobyra a obecnie funkcje tą pełni Wojciech Lisak. Funkcję komendanta /naczelnika/ jednostki pełnili: Jan Adwent, Emil Adwent, Alojzy Ciszek, Kazimierz Ciszek, a od 2012r. Krzysztof Ciszek.

OSP 2013

OSP 2013 (3)

OSP 2013 (2)

OSP 2013 (1)