Dożynki 2013

15 sierpnia odbyły się wiejskie dożynki. Starościną Dożynek była Maria Ciszek, Starostą Józef Gawron. Tematyka wieńca to Rok Wiary.
Delegacja Dożynkowa brała udział w Dożynkach Gminnych w Tuchowie 25 sierpnia 2013 r.